Ohjeita toimikunnan yhteyshenkilölle

1.   Käsiohjelman ilmestyttyä jakoon yhteyshenkilö toimittaa järjestäjille ohjeet Rakentaja-Rastit kilpailun järjestämisestä. (Yleisohje sekä tulospalveluohje.) Esim. sähköpostilla linkki Rakentaja-Rastien nettisivuille. Noin 2 viikkoa ennen kilpailua on hyvä varmistaa ohjeiden perille meno ja opastustietojen oikeellisuus.

2.   Yhteyshenkilö valvoo että järjestäjät noudattavat ko. ohjeita mm.

      a.   tarkastamalla ja kommentoimalla järjestäjän toimittamat ratasuunnitelmat

      b.   varmistamalla järjestäjän miehityksen

      c.   varmistamalla parkkeerauksen

3.   Yhteyshenkilö toimittaa tiedot muutoksista kilpailuohjelmassa esitettyihin tietoihin viimeistään viikkoa ennen kilpailua tulokset@rakentajarastit.com osoitteeseen.

4.   Tulospalveluryhmä korjaa tarvittaessa nettiin kilpailun tiedot.Yhteyshenkilön tehtävä on varmistaa että nettiin tulee näkyviin oikeat kilpailutiedot.

5.   Yhteyshenkilön on myös varmistettava että järjestäjä toimittaa tulokset ajallaan tulospalveluryhmälle (ks. Ohjeita Rakentaja - Rasti kilpailun järjestävälle seuralle, kohta15). Esimerkiksi tarkistamalla torstai aamuna että tulokset on netissä. Tulokset on tarkistettava myös ns. turhien hylkäysten osalta ja järjestäjiä on opastettava olemaan hylkäämättä suorituksia patterin loppumisesta johtuvien leimanpuuteiden takia.