RAKENTAJA-RASTIT RY:N VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

RAKENTAJA-RASTIT RY:N VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 20.3.2013 klo 17:30, ( hallitus kokoontuu klo 16.30 )

Paikka: Pirkkolan uimahalli kerhotila 2-3, Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettaviksi hallituksen laatima:

a) toimintakertomus

b) tilikertomus

c) tilintarkastajien antama lausunto

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat

muut asiat.

8. Kokouksen päättäminen.

Hallitus tiedottaa:2013 suunnistusohjelma / käsiohjelma.

2013 vuosijulkaisun tilanne

Hallitus