Syyskokous torstaina 28.11.2019 klo18 Paloheinän majalla

 

RAKENTAJA-RASTIT RY:N VARSINAINEN SYYSKOKOUS 2019

Aika: Torstaina 28.11.2019 klo 18:00 (hallitus kokoontuu klo 17:00)

Paikka: Paloheinän maja

Viralliset kokouskutsut lähetetään sähköpostilla ja normaali postilla, niille joiden sähköposti ei ole tiedossa.

 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan tulevaksi toiminta kaudeksi (2020)
a) toimintasuunnitelma
b) liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus
c) talousarvio
d) yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
hallitukseen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, siten että hallitukseen tulee 8-12
jäsentä

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.

9. Käsitellään hallituksen esittämät tai 11§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

 Hallitus kertoo
 - Keskustelua virallisen kokouksen jälkeen.
 - Vuoden ratamestari

Hallitus