Kevätkokous 27.3.2018 Paloheinä

 

 

RAKENTAJA-RASTIT RY:N VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS 2018

 

Aika: Tiistaina 27.3.2018 klo 18:00 (Hallitus kokoontuu klo 17:00)
Paikka: Paloheinän maja

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus Vuoden 2017 ratamestarin palkitseminen.

2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
 
3. Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettaviksi hallituksen laatima
a) toimintakertomus
b) tilikertomus
c) tilintarkastajien antama lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

Hallitus kertoo
 - Keskustelua virallisen kokouksen jälkeen.
 - 2018 suunnistusohjelma / käsiohjelma/
vuosijulkaisu
- Kirjapalkintojen arvonta jäsenmaksun 18.3.2018
maksaneiden kesken

 
Hallitus