Syyskokouksen alustava pöytäkirja

 

RAKENTAJA-RASTIT RY:N VARSINAINEN SYYSKOKOUS 2017

 

 

Aika: Tiistaina 7.11.2017 klo 18:00

Paikka: Paloheinän maja kokoustila, Helsinki

 

Läsnä: Arvo Olkkonen Jari Lahtinen (Pj) Pekka Nyman (siht) Raino Määttä Ari Ranki Kari Karri

Seppo Kuokkanen Pertti Helin Bror-Erik Cederlöf

Reijo Wastimo Pertti Laaksonen Katrina Kukkonen

Jouni Moisander Kauko Muikku Jaakko Angerman

Simo Luoma Bo-Gustaf Franzen

Timo Helenius Kalevi Vartiainen

 

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jari Lahtinen avasi kokouksen klo 18.05 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

 

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Valittiin kokoukselle:

  1. Puheenjohtajaksi Jari Lahtinen

  2. Sihteeriksi Pekka Nyman

    

  3. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi:

   Timo Helenius ja Pertti Helin

    

 1. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut yhdistyksen jäsenet

Kokouksessa oli läsnä 19 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 1. Vahvistetaan tulevaksi toiminta kaudeksi (2018)
  1. toimintasuunnitelma hyväksyttiin liitteen 2 mukaisena.

  2. liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus

   1. liittymismaksua ei peritä

   2. hyväksyttiin jäsenmaksuksi 30e

  3. talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti liite3

  4. yleissuunnitelma

   pyritään järjestämään nykyisenkaltaista toimintaa jatkossakin

    

 2. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

 

Esitettiin jatkoa nykyiselle puheenjohtajalle. Esitys hyväksyttiin.

Puheenjohtajana kaudella 2018 jatkaa Jari Lahtinen.

 

 

 1. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, siten että hallitukseen tulee 8-12 jäsentä

Erovuorossa Bror-Erik Cederlöf ei jatka

Jouko Snellman ei jatka

Seppo Kuokkanen jatkaa

Pekka Nyman jatkaa

Jouni Moisander jatkaa

Ilkka Wastimo jatkaa

Raino Määttä ei erovuorossa, mutta ilmoittanut eroavansa hallituksesta

 

Uutena jäsenenä ehdotettiin ja kannatettiin Timo Torniainen

Hallituksen jäsenet 2018

Kukkonen Katrina Kuokkanen Seppo Lehtomäki Vesa Moisander Jouni Nyman Pekka Pärssinen Matti

Ranki Ari Torniainen Timo Wastimo Ilkka

 

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti että Pertti Laaksonen ja Raimo Selenius jatkavat toiminnantarkastajina.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti heille varahenkilöiksi Kauko Muikku ja Raino Määttä

 

 1. Käsitellään hallituksen esittämät tai 11§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

Muita asioita ei ole

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:27

 

Liite 2 toimintasuunnitelma

Liite 3 talousarvio